Eliaq Encyclopedia of Local Knowledge Chapter III: Miawpukek

The Middle River work in English and Mi’kmaq. Permanent installation at the Discovery Centre in Miawpukek/Conne River. 2019

WJIT ULA LUKWAQN

Eliaq ula Encyclopedia of Local Knowledge (ELK) na mawo’tasik Art aqq ta’n koqoey kejitu’tij kislukwatk Pam Hall aqq kisia’matulti- jik Ktaqmkukewaq. Kwilwasik Art we’jitunow telie’wasik aqq si’awa’tasin koqoey kejitasik aqq nemitasin tleyawik, mimajik aqq me’ e’wasik. THE MIDDLE RIVER na CHAPTER III ta’n etek ELK aqq panwijkasiksip aqq kiste’tks toqlukwejik Mi’kmawa’j nataw amalwi’kiket Jerry Evans apoqnmua’tisnn Band Council tley Miawpukek.

Teli-klamstasultijik, na science na melkiknaq ta’n tujiw kwilmn koqoey aqq ula lukwaqn telukwek me’ ankua’tun , wli nestmnow, aqq nemitunow me pukwelk piluey kina’masuti ta’n mna’q sespete’tasinuk aqq mu ewasinuks~p. Nekmowey kina’masuti , tlia sa’qewey kisna kejikawey, ki’s sa’q mna’q ewi’tasinuk ta’n klu’ktn wjit nekmowe’l wtann. Mawi-pewatasik na wjit ula lukwaqn na panteten aqq siawa’tun ta’n wen me’ nenk koqoey aqq wiaqa’lan etlewo’kutimk aqq kisi te’tmow wjit ta’n tleyawultijik aqq ta’n telo’tijik.

CHAPTER III: THE MIDDLE RIVER na kisa’tasik piamu ne’siskl tepknusetewe’l panwija’tijik Miawpukek,NL we’jitasikl ta’n teli l’nui wi’tasikl kisa’tu’titl 70 toqlukutite’wk na’te’l. Mawo’tu’tij ne’sijik wtankewaq maljewe’jk panuwija’taqtite’wk aqq tapusijik artis- taq, toqi kisa’tu’tij aqq nemitasik kina’masuti ta’n telo’timk, ekwitamemk, etoqtemk, mijipjewey telpekjiankotmk, netukulimk, kwitn telitmk, sa’qewe’ amallukwaqnn, wejitmkl minijkl, aqq pilue’l Mi’kmawe’l telo’ltimk, l’nue’l kina’matnewe’l aqq teli eymk wsitqamu’k. Amkua’toq ta’n ki’s etek wutank koqoey ki’s kejitu’tij aqq kisi mawo’tasik aqq menuaq~sik nemitasin, wije’wk piley koqoey kisi mawo’tasik, klaman ewtaq, mekite’tasin aqq wlta’suaqnin.

TA’N TLEYAWIK

Punamuiku’s,2019ek, artist apaja’sis Miawpukek pekisitoqs~p maqatowi kisa’laji nipi’jk wjit wtankewaq mawlukutite’wk ankaptm- now. Wtankewaq ta’n ika’lsultipnik wikmusnik iliankaptmnow, ilwi’kmnow aqq ila’tunow klaman tltetow ta’n tujiw kaqikisa’tasik. Nemitasik na kisi wesku’tten ta’n teli pilue’kl ta’n wikultijik aqq weli apoqnmatmi’jtij ta’n wenik aqq me’ wen newtukwa’lukutijik aqq wtann.

Artist apaja’sis St. John’s ila’toql aqq tetpaqa’toql nipi’k aqq ila’toq sa’se’wi’kasin Mi’kmawewiktuk. Nkutey amkweseweyek Chapter Encyclopedia , ula si’steweye’l chapter mimajital wtank ta’n weji weja’tasikl. Napwi’kaqnn assutaq Miawpukekewey l’nue’kati (MFN) tetow ta’n naqmastetow wjit swijinu’k. Me’ atelkl napwi’kaqnn piskwa’tasital Queen Elizabeth Library etek Memorial University etek St. John’s ta’n etek Centre for Newfoundland Studies, aqq library etek Sir Wilfred Grenfell Campus Corner Brook. Msit Chapter III we’jitten online wjit kina’matnewey aqq telo’ltimkewey wjit pilue’k. Ke’ kwiltsk ta’n asma ta’n ete’tal ktu’nmitu’n, kina’masin, ne’o’tasin, maqatuin kisna e’wmn wjit e’wmn ta’n tleyawin, kina’matnewo’kuo’mk, kisna museumk.

WESKUMK ARTIST

Pam Hall wtlukwaqn na mu kjikanke’katiki’l ktaqmkuk aqq se’k weja’tekemkek 1980’s. welkasip allukwej mu kjikane’kati’l ta’n me’ eymu’tijik welnenmi’tij telo’timk, me’ katu nkutey nme’juey etllukutim kaqasipunqekl. THE MIDDLE RIVER mawlukutimk aqq Jerry Evans-al mu amkwesewey toqlukwatmnow aqq pilue’k. Pukwelkl na kisa’toql ki’s na kisite’taqnn. Jerry Evans na senior Mi’kmaq visual artist, curator aqq filmmaker. Wtlukwaqn na pukwelwe’jitoq ta’n teli l’nu’ij ta’n teli pe’nta’tekej, printmaking, aqq fill aqq kisa’oqs~p FIRST the 1996 inaugural exhibition of indigenous art in Newfoundland and Labrador. THE MIDDLE RIVER na amkwesewey meski’k maw -lukwaqn kisi toqlukwaqt toqlukwe’titl pilue’l artist-al aqq ta’n ewk ta’n tel kwilk aqq welqatk elukwat Mi’kmawey aqq iktkl l’nuo’ltimk NL.

THE MIDDLE RIVER lukwaqn weli apoqnmatmi’tijek swijinu’k Miawpukekewaq aqq se’k, iknmatmi’tijek apoqnmuenow, kina’mat- newey aqq ta’n tel wleywa’titl wenl aqq MFN saqamaw aqq wnaqapemk ta’n apoqnmuetkik aqq weji siawa’tu’tijek weja’tekemkek poqtamkia’q.